Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kahdenvälinen kehitysyhteistyö Palestiinalaisalueilla - Suomen yhteystoimisto, Ramallah : Suomen kehitysyhteistyö Palestiinalaisalueilla : Kahdenvälinen yhteistyö

SUOMEN YHTEYSTOIMISTO, Ramallah

Representative Office of Finland
Trust Building, Othman Ben Affan Street 48, Al-Bireh, Ramallah
Puh. (972-2) 242 0340, 242 0341, 242 0342
S-posti: sanomat.ram@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kahdenvälinen kehitysyhteistyö Palestiinalaisalueella

Suomen kehitysyhteistyöohjelma tukee Suomen poliittista tavoitetta kahden valtion ratkaisuksi, ja se on ihmisoikeus- ja tulosperustainen. Kokonaisvaltainen lähestymistapa vahvistaa Suomen kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, rauhan- ja valtionrakennuksen, kansainvälisen oikeuden ja turvallisuustoimien yhteisvaikutusta.

Edustuston tavoite on parantaa Palestiinalaisalueella toteutettavan Suomen kehitysyhteistyöohjelman tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Riskejä hallitaan mm. toimimalla yhteistyössä muiden kahdenvälisten avunantajien, monenkeskisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Palestiinan erityispiirteet, poliittinen konteksti ja korkeariskisyys ymmärretään kehitysyhteistyöohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehitystä vaikeuttavia tekijöitä ovat mm. huono hallinto, korruptio, demokratian puute, työttömyys ja naisiin kohdistuva väkivalta. Keskeisin ongelma on kuitenkin miehitys, joka erilaisten mekanismien kautta estää Palestiinan kehittymisen. Kestäviä vaikutuksia on vaikea saavuttaa ilman poliittisia muutoksia, vaikka yksittäisistä hankkeista syntyisikin positiivisia tuloksia. Vallitsevan miehitystilanteen johdosta kansainvälisoikeudellinen näkökulma on myös kehitysyhteistyössä merkittävä.

Suomi on parhaillaan laatimassa vuosille 2016-2020 maastrategiaa, joka määrittelee yhteistyön pääsektorit tulevaisuudessa. Käynnissä oleva ohjelma pitää sisällään:

Opetussektorin tuki

Suomella on pitkä historia Palestiinan opetussektorin kehittämisessä. Nyt Suomi on mukana korirahoituksessa yhdessä Belgian, Saksan, Norjan ja Irlannin kanssa. Suomi on solminut kahdenvälisen sopimuksen vuosille 2014–2019. Suomen tuki on 9 MEUR vuosina 2015–2017 (Eduskunnan vuosittaisesta päätöksestä riippuen). Yhteistyö perustuu opetuksen kehitysstrategiseen suunnitelmaan  (Education Development Strategic Plan, EDSP III). Suunnitelma sisältää kolme merkittävää reformia: Opetussuunnitelma- , opetushallinto- sekä kouluverkkoreformin.Suomi toimii opetussektorin rinnakkaispuheenjohtajana 2017-2018.

Vesi- ja viemäröintisektori

Vesi- ja viemäröintisektorilla Suomi on toiminut vuodesta 1994. Vesisektorin tuen yleistavoitteena on paremman elämänlaadun ja ympäristöolosuhteiden edistäminen tukemalla Palestiinalaisalueiden vesivarannon tasapuolista ja kestävää hallinnointia ja kehitystä Länsirannalla sekä Gazassa.

Viimeinen kahdenvälinen vesihanke päättyi v. 2014. Hankkeessa korjattiin Luoteis-Jerusalemin kylien (9 kylää Jerusalemin ja Ramallahin välissä) vesi-infrastruktuuria. Hankkeen seurauksena kylien veden laatu ja määrä parani merkittävästi: Kylät ovat nyt "24/7" riittävän ja puhtaan veden piirissä. Hankkeen päättymisen jälkeen Suomi on tukenut vesisektorin strategisia tavoitteita Maailmanpankin rahaston kautta. Vuonna 2014 Suomen varat, 5 MEUR, ohjattiin Gazan vesi-infrastruktuurin jälleenrakentamiseen.

Siviilipoliisin kehittäminen

Siviilipoliisin kehitystä Suomi tukee Palestiinalaishallinnon siviilipoliisin kehittämisrahaston kautta. Suomella on myös useita asiantuntijoita EU:n siviilinkriisinhallintamissioissa EU POL COPPS:ssa ja EU BAM Rafahissa. Tarkoituksena on kehittää Palestiinalaishallinnon instituutiota ja auttaa heitä Tiekarttavelvoitteiden täyttämisessä.

Yhteisrahastot

Lisäksi Suomi on tukenut palestiinalaisia mm. UNESCO:n, EU:n komission TIM- (Temporary International Mechanism) ja Pegase- (Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-Economique) mekanismien sekä Maailmanpankin yhteisrahaston kautta. PEGASE:n kautta EU-maat ja EU:n Komissio maksavat Palestiinalaishallinnon palkkoja Länsirannalla ja Gazassa sekä avustavat heikompiosaisia palestiinalaisperheitä. Vuosina 2014-2016 Suomi on ohjannut tukensa, yhteensä 6,5 MEUR, PEGASE:n kautta Itä-Jerusalemin sairaaloille, jotka ovat erikoistuneita sairaaloita ja hoitavat kaikkia palestiinalaisia (ml. Gaza).

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.2.2017


© Suomen yhteystoimisto, Ramallah | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot