Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Paikallinen yhteistyö - Suomen yhteystoimisto, Ramallah : Suomen kehitysyhteistyö Palestiinalaisalueilla : Paikallinen yhteistyö

SUOMEN YHTEYSTOIMISTO, Ramallah

Representative Office of Finland
Trust Building, Othman Ben Affan Street 48, Al-Bireh, Ramallah
Puh. (972-2) 242 0340, 242 0341, 242 0342
S-posti: sanomat.ram@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Paikallinen yhteistyö

Paikallista kehitysyhteistyötä toteutetaan paikallisen yhteistyön määrärahojen (PYM) avulla. Suomen ulkoasianministeriön sisäisen ohjeen mukaisesti paikallisen yhteistyön määrärahojen tulee tukea vastaanottajamaan kansalaisyhteiskunnan kehittämistä Suomen kehityspolitiikan yleisten linjausten mukaisesti.

Kehityspolitiikan tärkein yksittäinen tavoite on äärimmäisen köyhyyden poistaminen.

Paikallisen yhteistyön määrärahoilla tuetaan monia eri toimijoita

Paikallisen yhteistyön määräraha on tärkeä instrumentti myös Suomen Ramallahin yhteystoimiston kehitysyhteistyössä palestiinalaisalueilla. Määrärahojen avulla apua voidaan kohdentaa paremmin ja tehokkaammin Yhteystoimiston strategisten linjausten mukaisesti.

Paikallisen yhteistyön määrärahojen avulla on tuettu palestiinalaisvaltion rakentamispyrkimyksiä, erityisesti hyvän hallinnon ja demokratisoinnin kautta sekä tukemalla paikallisten kansalaisjärjestöjen toimintaa konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun pyrkivissä toimissa. Lisäksi määrärahojen kautta on rahoitettu tutkimustyötä rajatuilta aihealueilta, jotka joko tukevat kahdenvälistä kehitysyhteistyöohjelmia tai toisaalta konfliktin ratkaisuyrityksiä. Konfliktialueilla on tuettu usein myös kulttuuriperinteiden säilyttämistä ja paikallisen kulttuuri-identiteetin vahvistamista.

Paikallisen yhteistyön määrärahoilla tuetaan monia eri toimijoita.

Vuosien 2016-2018 Paikallisen yhteistyön määrärahan ohjelma kohdistuu naisten aseman ja oikeuksien kehittämiseen. Edustusto tukee hankkeita, jotka parantavat naisten taloudellisia mahdollisuuksia tai edistävät sukupuolisidonnaisen väkivallan uhrien auttamista.

Hakuaikana edustusto sai 60 hanke-ehdotusta, josta valituiksi tulivat: YMCA Beit Sahourin kaksivuotinen hanke, joka kehittää vammaisten naisten toimeentulomahdollisuuksia sekä Jazoor-järjestön yksivuotinen hanke, joka auttaa sukupuolisidonnaisen väkivallan uhreja.

Vuonna 2016 tukea saavat YMCA Beit Sahour, MADA, Passia ja Diyar (International Center of Bethlehem).

Paikallisen yhteistyön määrärahalla avustettavia kumppanijärjestöjä vuonna 2015 olivat muun muassa:

◾Augusta Victorian sairaala, Itä-Jerusalem

◾International Center of Bethlehem

Paikallisen yhteistyön määrärahalla avustettavia kumppanijärjestöjä vuonna 2014 olivat muun muassa:

◾ Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)

◾Augusta Victorian sairaala, Itä-Jerusalem

Lisätietoja verkkosivun englanninkielisellä puolella.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.2.2017


© Suomen yhteystoimisto, Ramallah | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot