Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kehitysyhteistyö - Finlands förbindelsekontor, Ramallah : Utvecklingssamarbetet

FINLANDS FÖRBINDELSEKONTOR, Ramallah

Representative Office of Finland
Trust Building, Othman Ben Affan Street 48, Al-Bireh, Ramallah
Tel. (972-2) 242 0340, 242 0341, 242 0342
E-post: sanomat.ram@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Det bärande målet för finländsk utvecklingspolitik är att avskaffa den extrema fattigdomen och minska fattigdom och ojämlikhet. Riktlinjerna för Finlands utvecklingspolitik har dragit upp i statsrådets redogörelse i februari 2016.

Foto: Tatu Blomqvist

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete styrs av agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, som antogs gemensamt inom FN. Finland stöder utvecklingsländernas förmåga att uppnå målen för hållbar utveckling.

Läs mera på utrikesministeriets webbplats:

Det finns fyra prioriterade områden i Finlands utvecklingspolitik

  1. kvinnors och flickors rättigheter
  2. utveckling av utvecklingsländernas ekonomier så att det skapas mera arbetsplatser, näringar och välfärden ökar
  3. demokrati, samhällens funktionsförmåga och beskattningsförmåga
  4. tryggad tillgång till mat, vatten och energi samt hållbar användning av naturresurser

Finland satsar på sådant utvecklingssamarbete där finländskt kunnande och finansiering har en särskild betydelse och det finns ett särskilt behov av det.

Kuva: Juho Paavola
Foto: Juho Paavola

Verksamheten baserar sig på nordiska värderingar och villkor. Det centrala målet är att de mänskliga rättigheterna förverkligas. Genom utvecklingspolitiken försöker vi stärka rättigheterna för de människor som är mest utsatta, uppnå jämställdhet mellan könen samt stärka motståndskraften mot klimatförändringen och hejda den.

De centrala principerna är bland annat öppenhet, konsekvens, kvalitet och hållbara resultat samt partnerländernas ansvar för den egna utvecklingen.

Läs mera på utrikesministeriets webbplats: Finlands utvecklingspolitiska mål och principer

Mångsidigt samarbete

Finland främjar sina utvecklingspolitiska mål genom påverkansarbete och utvecklingsfinansiering.

Kuva: Ville Palonen
Foto: Ville Palonen

Nästan alla Finlands partnerländer för utvecklingssamarbete hör till de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien (LDC-länder). Många av dem är så kallade bräckliga stater, det vill säga länder som har varit instabila eller lider risk att bli instabila, och där behovet av hjälp är allra störst. Finland riktar resurser också till ursprungs-, transit- och mottagarländerna för flyktingströmmen.

Finland stöder också internationella organisationer, utvecklingsbanker, frivilligorganisationer och andra aktörer såsom högskolor och forskningsinstitut. Läs mera på utrikesministeriets webbplats:

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.6.2012


© Finlands förbindelsekontor, Ramallah | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter