Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vuosittain noin 30 kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöepäilyä - Suomen yhteystoimisto, Ramallah : Ajankohtaista

SUOMEN YHTEYSTOIMISTO, Ramallah

Representative Office of Finland
Trust Building, Othman Ben Affan Street 48, Al-Bireh, Ramallah
Puh. (972-2) 242 0340, 242 0341, 242 0342
S-posti: sanomat.ram@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 11.3.2016 | Ulkoministeriö

Vuosittain noin 30 kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöepäilyä

Vuonna 2015 ulkoministeriön tietoon tuli 30 epäilyä kehitysyhteistyövarojen väärinkäytöstä: ilmoituksista viisi tuli ulkoisen ilmoitusjärjestelmän kautta, 25 sisäisiä kanavia pitkin. Epäilyihin suhtaudutaan erittäin vakavasti, ja kaikki ilmoitukset käsitellään.

Ulkoministeriö hallinnoi suurta osaa Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Määrärahoilla toteutetaan esimerkiksi kahdenvälistä kehitysyhteistyötä, tuetaan YK:n, kehityspankkien ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen työtä sekä annetaan humanitaarista apua.

Väärinkäyttöepäilyjen määrä noussut vuodesta 2010, jolloin tapauksia oli 13. Viime vuodet tapausten määrä on pysynyt noin 30:ssä.

Tietoa epäselvyyksistä sekä ulkoisia että sisäisiä kanavia pitkin

Ulkoministeriö otti kesäkuussa 2014 käyttöön sähköisen palvelun, jonka kautta kuka tahansa voi ilmoittaa ministeriölle, mikäli epäilee kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä. Vuonna 2014 ilmoituksia tuli yhteensä 12, vuonna 2015 määrä laski viiteen.

Ilmoituksen väärinkäyttöepäilystä voi tehdä osoitteessa www.vaarinkaytosilmoitus.fi.

Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.väärinkäyttöilmoitus.fi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Palvelun avulla pyritään tehostamaan väärinkäyttöön puuttumista ja parantamaan riskienhallintaa. Palvelusta tiedotetaan muun muassa kehitysyhteistyön kumppanimaissa toimivien Suomen suurlähetystöjen verkkosivuilla.

Suurin osa väärinkäyttöepäilyistä tulee kuitenkin esille tavanomaisen seurannan ja varainkäytön valvonnan kautta. Vuonna 2015 ilmoituksia tuli sisäisiä kanavia pitkin 25, vuonna 2014 luku oli 27.

Kehitysyhteistyön seuranta

Kehitysyhteistyöhankkeita ja ohjelmia valvotaan säännöllisesti suunnitteluvaiheesta alkaen. Valvontaa tekevät sekä kehitysyhteistyöstä vastaavat ulkoministeriön virkamiehet että hankkeita ja ohjelmia toteuttavat sopimuskumppanit, kuten kansainväliset järjestöt ja kehityspankit, kansalaisjärjestöt ja yksityiset konsulttiyritykset.

Kehitysyhteistyön toteutusta seurataan esimerkiksi kenttäkäyntien, tositetarkastusten sekä väli- ja loppuarviointien avulla. Ulkopuolisten tilintarkastusyritysten toteuttamat säännölliset tilintarkastukset ovat myös tärkeä osa valvontaa.

Väärinkäyttöepäilyihin suhtaudutaan vakavasti

Kehitysyhteistyön kokonaisuuteen suhteutettuna esille tulleita rahallisia epäselvyyksiä tai väärinkäyttötapauksia on hyvin vähän, arviolta 1–2 promillea kaikesta kehitysyhteistyöstä.

Väärinkäyttöepäilyihin suhtaudutaan ulkoministeriössä aina vakavasti. Kaikki ilmoitukset käsitellään ulkoministeriössä tai siirretään tarvittaessa muiden viranomaisten selvitettäviksi.

Tapaukset ovat luonteeltaan ja vakavuudeltaan erilaisia

Osa tapauksista on huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvia, osa tahallisia. Tapaukset voivat koskea esimerkiksi virheitä kirjanpidossa, laiminlyöntejä varainkäytön valvonnassa, perusteettomia palkkioita tai hankintoja, puutteellista tai harhaanjohtavaa raportointia, asiakirjaväärennöksiä tai lahjontaa. Myös suuruusluokka vaihtelee.

Vuonna 2015 esille tulleissa tapauksissa väärinkäytetyn summan arvioidaan yleisimmin olevan 5 000‒30 000 euroa. Muutamassa tapauksessa summan arvioidaan olevan tätä suurempi. Monissa tapauksissa asian selvittely on vielä kesken. Vasta selvityksen tuloksena saadaan vahvistus sille, onko väärinkäyttöä tapahtunut sekä minkälaisesta summasta on kyse.

Jatkotoimenpiteet vaihtelevat tapausten luonteesta ja vakavuudesta riippuen. Vahvistuneiden väärinkäyttötapausten seurauksena takaisinperinnässä on tällä hetkellä 289 000 euroa.

Alla olevaan taulukkoon on koottu vuosina 2014 ja 2015 vastaanotetut ilmoitukset kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöepäilyistä sekä tietoa tapausten käsittelystä.

2014

2015

Ulkoiset ilmoitukset

Sisäiset ilmoitukset

Ulkoiset ilmoitukset

Sisäiset ilmoitukset

Vastaanotettu

12

27

5

25

Ei johtanut käsittelyyn*

6

2

1

Siirretty muille viranomaisille

1

0

Asian käsittely** kesken

2

11

1

14

Asia käsitelty; selvityksen perusteella todettu aiheettomaksi

1

0

3

2

Asia käsitelty – Epäily johtanut toimenpiteisiin***

1

2

2

Toimenpiteet saatettu päätökseen

1

14

7

* Eivät koske Suomen kehitysyhteistyövarojen väärinkäyttöä tai ilmoituksessa ei riittävän tarkkaa tietoa selvityksen aloittamiseksi.

** Esim. erityistilintarkastus

*** Esim. takaisinperintä

Nora Klami

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 1.3.2018


© Suomen yhteystoimisto, Ramallah | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot