Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 52/2014 och 1/2015 - Finlands förbindelsekontor, Ramallah : Aktuellt

FINLANDS FÖRBINDELSEKONTOR, Ramallah

Representative Office of Finland
Trust Building, Othman Ben Affan Street 48, Al-Bireh, Ramallah
Tel. (972-2) 242 0340, 242 0341, 242 0342
E-post: sanomat.ram@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 52/2014 och 01/2015

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 52/14 och 1/15

Utrikes- och säkerhetspolitiken kom helt att dominera mediadebatten under jul- och nyårshelgen. Sedan riksdagen tog paus kom den inrikespolitiska och ekonomiska debatten av sig och även presidenten koncentrerade sig i sitt nyårstal i hög grad på utrikesfrågorna.

Finland hör till väst

President Sauli Niinistö fokuserade starkt på utrikes- och säkerhetspolitiken i det traditionella nyårstalet. Han slog entydigt fast att Finland hör till väst och att Ryssland väl vet detta. Finlands linje betecknade Niinistö som aktiv stabiliseringspolitik. Enligt honom är Finland medlem av EU, fördjupar sitt samarbete med Sverige, aktiverar sitt kompanjonskap med Nato och arbetar inom Fönenta Nationerna. Han förklarade att det är självklart att det alltid är möjligt att söka medlemskap i Nato om vi så vill. Presidenten uttalade sig också kraftigt för en ökad satsning på det egna försvaret.

Utöver säkerhetsfrågorna tog Niinistö också upp ekonomin och manade till kraftfulla åtgärder. Han uppmanade olika intressegrupper att modigt deklarera inpesparingar och nedskärningar.

Väyrynen förstår Ryssland

Förra centerledaren och veteranpolitikern Paavo Väyrynen överraskade under mellandagarna med att i sin blogg uttrycka långt gående förståelse för Rysslands agerande på   Krim och i Ukraina. Han föreslog att Ryssland skulle ge Krim en autonom ställning av samma typ som USA givit Puerto Rico. Han ansåg vidare att Ukraina borde stå utanför EU och Nato och ifrågasatte Ukrainas nuvarande regerings rätt att fatta beslut om landets ställning.

Centern tar avstånd

Ordföranden för Centerns riksdagsgrupp Kimmo Tiilikainen förklarade att Centern inte står bakom Väyrynens åsikter. Partiet delar president Sauli Niinistös syn på läget och hans linjedragningar medan Väyrynens uppfattning skall ses som en universitetsdocents filosofiska funderingar (Väyrynen har en docentur i internationella relationer). Väyrynen själv följde upp och framhöll att en märklig högerinriktad och antirysk atmosfär, som påminner om amerikansk och baltiskt högerklimat.

Ryssland kan anfalla Finland

En forskare vid utrikespolitiska institutet förde i Helsingin Sanomat ett resonemang om att Ryssland genom att erövra några åländska öar kunde behärska hela Östersjön. Charly Salonius-Pasternak hävdade att ett enskild ryskt angrepp på Finland från rysk sida är ett scenario som bör beaktas.

Artikeln fick utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) att reagera. Han betecknade forskarens artikel som en medveten provokation gjort med en Nato-räv i armhålan (Salonius-Pasternak hör till de forskare som förhåller sig mycket positivt till Nato).

Enligt Tuomioja gäller det för alla försvarsmakter att kalkylera med olika scenarier och uteslöt inte att det anförda inte har beaktats i den finska armens planering. Han ville emellertid inte utesluta motsvarande planer från Natos sida.

Centern drar ifrån

Taloustutkimus nya opnionsmätning för rundradiobolaget Yles nyheter bekräftade tendensen från alla senare mätningar; Centern drar i understöd ifrån övriga partier och leder stort inför vårens riksdagsval. Nu noterades partiet för 26,8 procent mot Samlingspartiets 17,1, Socialdemokraternas 15,3 och Sannfinländarnas 13,3 procent. För Sannfinländarnas del handlar det om det sämsta resultatet på många år.

Positivt om svenskan, nej till tvånget

En ny omfattande undersökning gjord av Åbo Akademi i samarbete med Tammerfors och Åbo universitet visar på en mycket positiv inställning till svenskan bland finländarna. Två tredjedelar uppfattar tvåspråkigheten som positiv och svenskan som en väsentlig del av det finländska samhället. Samtidigt anser ca 40 procent att service på svenska inte är viktig och tre fjärdedelar vill avskaffa den obligatoriska undervisningen i svenska i finska skolor. Samtidigt säger en klar majoritet att de skulle ha läst svenska också om den varit frivillig.

Skriv ut

Uppdaterat 5.1.2015


© Finlands förbindelsekontor, Ramallah | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter